فرش مسجدی کجا تولید میشه؟

فرش مسجدی کجا تولید میشه؟

خرید سجاده فرش مسجدی هم به صورت محرابی و هم به صورت تشریفاتی حاشیه دار در کارخانه فرش سجاده باف سبحان انجام می شود.

سجاده فرش مسجدی

سجاده فرش مسجدی

خرید سجاده فرش مسجدی هم به صورت محرابی و هم به صورت تشریفاتی حاشیه دار در کارخانه فرش سجاده باف سبحان انجام می شود.

Call Now Buttonتماس با واحد فروش