فرش تشریفاتی مسجد طرح ستایش

فرش تشریفاتی مسجد طرح ستایش - زمینه روناسی

فرش تشریفاتی مسجد طرح ستایش یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای حسینیه ها بافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولد میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های این فرش تشریفاتی مسجد طرح ستایش […]

فرش تشریفاتی طرح کاشی کاری

فرش مسجدی تشریفاتی طرح کاشی کاری - زمینه قرمز روناسی

فرش تشریفاتی طرح کاشی کاری یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای حسینیه ها بافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولد میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های این فرش تشریفاتی طرح کاشی کاری […]

Call Now Buttonتماس با واحد فروش