فرش محرابی کاشان طرح طوبی

فرش محرابی کاشان طرح طوبی - زمینه قرمز روناسی

سجاده فرش مسجدی طرح طوبی یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای حسینیه ها بافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولد میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های این فرش محرابی کاشان طرح طوبی […]

سجاده فرش محرابی طرح ثامن

سجاده فرش محرابی مسجد کاشان طرح ثامن - زمینه سبز یشمی

سجاده فرش محرابی طرح ثامن یکی از طرح های پرفروش فرش سجاده ای محسوب می شود. این طرح توسط دستگاه های بافت تولید میشود. طراحی این سجاد فرش های محرابی توسط طراحان فرش سجاده صورت می گیرد. این سجاده فرش های مسجدی در متراژ های بالا تولید می شوند. از این سجاده فرش های محرابی […]

سجاده فرش محرابی طرح جنات

سجاده فرش محرابی طرح جنات - زمینه قرمز روناسی

سجاده فرش محرابی طرح جنات یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای مسا جد بافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولد میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های این سجاده فرش محرابی طرح جنات […]

سجاده فرش محرابی طرح طاها

سجاده فرش محرابی کاشان طرح طاها - زمینه روناسی

سجاده فرش محرابی طرح طاها یکی از طرح های پرفروش فرش سجاده ای محسوب می شود. این طرح توسط دستگاه های بافت تولید میشود. طراحی این سجاد فرش های محرابی توسط طراحان فرش سجاده صورت می گیرد. این سجاده فرش های مسجدی در متراژ های بالا تولید می شوند. از این سجاده فرش های محرابی […]

Call Now Buttonتماس با واحد فروش