سجاده فرش محرابی طرح بارگاه

فرش محرابی برای مسجد طرح بارگاه - زمینه قرمز روناسی

سجاده فرش محرابی طرح بارگاه یکی از طرح های پرفروشی است که برای مسجاد خریداری می شود.از قدیم تا به حال از زیرانداز برای نماز گذاردن استفاده می کنند. منظور از زیرانداز مفروشه ایست که در مساجد و اماکن مذهبی به طور یکپارچه پهن می گردد و کل سطح مسجد را پوشش می دهد. این […]

سجاده فرش محرابی طرح طاها

سجاده فرش مسجد کاشان طرح طاها - زمینه سبز یشمی

سجاده فرش محرابی طرح طوبا یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای مساجد ها بافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولید میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های این سجاده فرش محرابی طرح طاها […]

فرش سجاده حسینیه طرح مناجات

فرش سجاده ای برای حسینیه طرح مناجات - زمینه قرمز روناسی

فرش سجاده حسینیه طرح مناجات یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای حسینیه ها بافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولد میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های اینفرش سجاده حسینیه طرح طوبا لطافت […]

فرش مصلی و نمازخانه طرح رضوان

فرش محرابی برای مصلی و نمازخانه طرح رضوان - زمینه سبز

فرش مصلی و نمازخانه طرح رضوان یکی از طرح های پرفروش فرش سجاده ای محسوب می شود. این طرح توسط دستگاه های بافت تولید میشود. طراحی این سجاد فرش های محرابی توسط طراحان فرش سجاده صورت می گیرد. این سجاده فرش های مسجدی در متراژ های بالا تولید می شوند. از این سجاده فرش های […]

فرش سجاده محرابی طرح آسایش

فرش سجاده محرابی برای مصلی - زمینه قرمز روناسی

از قدیم تا به حال از فرش سجاده محرابی وزیرانداز برای نماز گذاردن استفاده می کنند. منظور از زیرانداز مفروشه ایست که در مساجد و اماکن مذهبی به طور یکپارچه پهن می گردد و کل سطح مسجد را پوشش می دهد.فرش سجاده محرابی طرح آسایش یکی از این سجاده فرش های محرابی است که فروش […]

فرش سجاده ای محرابی طرح محتشم

فرش سجاده ای محرابی مسجد طرح محتشم - زمینه قرمز روناسی

فرش سجاده ای محرابی طرح محتشم یکی از طرح های پرفروش فرش سجاده ای محسوب می شود. این طرح توسط دستگاه های بافت تولید میشود. طراحی این سجاد فرش های محرابی توسط طراحان فرش سجاده صورت می گیرد. این سجاده فرش های مسجدی در متراژ های بالا تولید می شوند. از این سجاده فرش های […]

فرش محرابی کاشان طرح طوبی

فرش محرابی کاشان طرح طوبی - زمینه قرمز روناسی

سجاده فرش مسجدی طرح طوبی یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای حسینیه ها بافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولد میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های این فرش محرابی کاشان طرح طوبی […]

فرش مسجدی کاشان طرح سلطان

فرش مسجدی کاشان طرح سلطان - زمینه آبی فیروززه ای

فرش مسجدی کاشان طرح سلطان یکی از فرش های سجاده ای شرکت سبحان می باشد.از قدیم تا به حال از زیرانداز برای نماز گذاردن استفاده می کنند. منظور از زیرانداز مفروشه ایست که در مساجد و اماکن مذهبی به طور یکپارچه پهن می گردد و کل سطح مسجد را پوشش می دهد. این فرش مسجدی […]

سجاده فرش محرابی طرح ثامن

سجاده فرش محرابی مسجد کاشان طرح ثامن - زمینه سبز یشمی

سجاده فرش محرابی طرح ثامن یکی از طرح های پرفروش فرش سجاده ای محسوب می شود. این طرح توسط دستگاه های بافت تولید میشود. طراحی این سجاد فرش های محرابی توسط طراحان فرش سجاده صورت می گیرد. این سجاده فرش های مسجدی در متراژ های بالا تولید می شوند. از این سجاده فرش های محرابی […]

فرش سجاده مسجدی طرح ثریا

فرش سجاده محرابی مسجد طرح ثریا - زمینه روناسی

فرش سجاده مسجدی طرح ثریا یکی از طرح های پرفروش فرش سجاده ای محسوب می شود. این طرح توسط دستگاه های بافت تولید میشود. طراحی این سجاد فرش های محرابی توسط طراحان فرش سجاده صورت می گیرد. این سجاده فرش های مسجدی در متراژ های بالا تولید می شوند. از این سجاده فرش های محرابی […]

فرش سجاده کاشان طرح شمیم

سجاده فرش امام زاده طرح شمیم - زمینه آبی فیروزه ای

فرش سجاده کاشان طرح شمیم یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای حسینیه ها بافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولد میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های فرش سجاده کاشان طرح شمیم لطافت […]

فرش محرابی کاشان طرح نسترن

فرش مسجدی محرابی کاشان طرح نسترن - زمینه سبز یشمی

فرش محرابی کاشان طرح نسترن یکی از سجاده فرش های ماشینی است .به نظر شما منظور از فرش نمازخانه همان فرش های سجاده ای ماشینی می باشند؟ فرش های سجاده ای همان گونه که می دانید درحسینیه , مصلی , مسجد , نمازخانه ها استفاده می شوند. سجاده فرش ها دارای تنوع بسیار زیادی از […]

فرش سجاده محرابی کاشان طرح مولانا

فرش سجاده محرابی کاشان طرح مولانا - زمینه قرمز روناسی

فرش سجاده محرابی کاشان طرح مولانا یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای مساجدبافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولد میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های فرش سجاده محرابی کاشان طرح مولانا لطافت […]

سجاده فرش محرابی مسجد طرح کرمان

سجاده فرش محرابی مسجد طرح کرمان - زمینه آبی فیروزه ای

سجاده فرش محرابی مسجد طرح کرمان یکی از محصولات پرفروش شرکت فرش مسجدی سبحان می باشد. سجاده فرش هایی که برای حسینیه ها بافت میشوند به صورت متری هستند. ودر طرح های متنوعی تولد میشوند. جنس نخ مصرفی این سجاده فرش های مسجدی صدرصد اکرلیک می باشد. یکی ازویژگی های سجاده فرش محرابی مسجد طرح […]

فرش سجاده ای کاشان طرح محراب

فرش سجاده ای کاشان طرح محراب - زمینه آبی فیروزه ای

فرش سجاده ای کاشان طرح محراب یکی از طرح های پرفروش فرش سجاده ای محسوب می شود. این طرح توسط دستگاه های بافت تولید میشود. طراحی این سجاد فرش های محرابی توسط به شکل یک محراب است . این سجاده فرش های مسجدی در متراژ های بالا تولید می شوند. از این سجاده فرش های […]

فرش محرابی کاشان طرح کتیبه

فرش محرابی مسجد کاشان طرح کتیبه - زمینه سبز

فرش محرابی کاشان طرح کتیبه یکی دیگر از سجاده فرش های ماشینی است. که دارای نخ صدرصد اکرلیک با خاب بسیار خوب ولطیف به طوری که هنگام لمس کردن فرش حس می شود. این سجاده فرش های مسجدی به دلیل اینکه به صورت رولی بافت می شوند هنگام نصب بسیار آسان هستند. از خصوصیات سجاده […]

Call Now Buttonتماس با واحد فروش