فرش مسجدی کجا تولید میشه؟

فرش مسجدی کجا تولید میشه؟

خرید سجاده فرش مسجدی هم به صورت محرابی و هم به صورت تشریفاتی حاشیه دار در کارخانه فرش سجاده باف سبحان انجام می شود.

سجاده فرش مسجدی

سجاده فرش مسجدی

خرید سجاده فرش مسجدی هم به صورت محرابی و هم به صورت تشریفاتی حاشیه دار در کارخانه فرش سجاده باف سبحان انجام می شود.

سجاده فرشی

سجاده فرشی

سجاده فرشی در کارخانه های موسوم به سجاده باف در کاشان بافته می شوند که دارای طرح های محرابی و تشریفاتی می باشند.

Call Now Buttonتماس با واحد فروش